Bezpieczeństwo żywności

Rural development child returns to schoolO bezpieczeństwie żywności możemy mówić wówczas, gdy ludzie mają dostęp do bezpiecznego, wartościowego i niedrogiego jedzenia, które stanowi podstawę aktywnego i zdrowego życia. Oddziały firmy Cargill przyczyniają się do bezpieczeństwa żywności, dostarczając konsumentom wartościowe jedzenie, które pomaga doskonalić dietę. Każdego roku współpracujemy z milionami rolników, aby pomóc im wytwarzać więcej żywności w sposób bardziej zrównoważony, docierać na kolejne rynki, uzyskiwać uczciwe ceny i podnosić standard życia. Współpracujemy ponadto z partnerami w sektorze publicznym i prywatnym, aby znaleźć długoterminowe rozwiązania problemu głodu i zapewnić, by wszyscy ludzie mieli dostęp do bezpiecznej, wartościowej i niedrogiej żywności. W ciągu ostatnich pięciu lat firma Cargill w ramach współpracy ze zróżnicowaną grupą organizacji globalnych, krajowych i lokalnych przekazała ponad 55 milionów dolarów na walkę z głodem i poprawę żywienia na całym świecie.

  • Podejmujemy wysiłki na rzecz wyżywienia rosnącej populacji światowej przy jednoczesnej ochronie naszej planety — zgodnie z wizją firmy Cargill, aby być liderem w dziedzinie żywienia ludzi.
  • Pomagamy rolnikom zwiększać wydajność produkcji i dochody przy zapewnieniu odpowiedzialnego wykorzystania gleby. Opracowujemy bardziej efektywne metody transportowania żywności z obszarów nadwyżek do obszarów deficytów.
  • Rozszerzamy dostęp do żywności, podnosimy jakość żywienia i podejmujemy wspólne wysiłki w celu zwalczenia głodu we współpracy z sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym na całym świecie.
  • Jesteśmy zwolennikami prawodawstwa promującego otwarty handel oparty na zaufaniu, efektywne rynki lokalne, sieci bezpieczeństwa dla producentów i konsumentów oraz znoszenie przeszkód dla inwestycji rolnych.
.