.

Odpowiedzialność Korporacyjna

Kiedy w 1865 r. firma Cargill rozpoczęła działalność, została ona oparta na przekonaniu, że „nasze słowo to nasze zobowiązanie”. Dzisiaj, gdy jesteśmy zróżnicowanym przedsiębiorstwem globalnym niezmiennie zakorzenionym w kulturze zaufania i szacunku, przekonanie to wciąż pozostaje normą, zgodnie z którą prowadzimy interesy. Działamy w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Dokładamy starań, aby żywić świat w sposób odpowiedzialny, ograniczać nasz wpływ na środowisko oraz ulepszać życie społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Z pasją dążymy do realizacji naszego celu — osiągnięcia pozycji globalnego lidera w dziedzinie żywienia ludzi i odpowiedzialnej działalności w branży rolnej, spożywczej, przemysłowej i finansowej, w których prowadzimy operacje.

Nasz świat stoi w obliczu złożonych wyzwań. Rozmach i zakres działalności zapewniają nam unikatową perspektywę — a wraz z tym szerokim oglądem pojawia się odpowiedzialność. Dążymy do tego, by żywić rosnącą populację ludzi na świecie, a jednocześnie chronić środowisko. Nieustannie szukamy nowych sposobów, aby pomagać rolnikom produkować żywność w sposób bardziej zrównoważony i opracowywać wydajniejsze metody transportowania żywności z okresów i miejsc, w których występują nadwyżki, do okresów i miejsc cechujących się jej niedoborami. Wiemy, że dzięki talentom i przekonaniu naszych pracowników możemy pomóc sprostać wyzwaniu polegającemu na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznej, wartościowej i niedrogiej żywności.

Skupiamy się na realizacji bieżącego popytu bez osłabiania zdolności świata do realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. Zainteresowania firmy Cargill wykraczają poza naszą własną współpracę z dostawcami, partnerami i innymi interesariuszami w ramach naszych łańcuchów dostaw. W odpowiedzialnym łańcuchu dostaw szanuje się ludzi i przestrzega praw człowieka, produkuje się świeżą i wartościową żywność, humanitarnie traktuje się zwierzęta, propaguje się najlepszą i najbardziej odpowiedzialną gospodarkę rolną oraz zmniejsza wpływ na środowisko z uwzględnieniem ochrony gleby i deficytowych zasobów. Realizacja tego celu będzie wymagać współpracy ze wszystkimi interesariuszami z krajów rozwiniętych i rynków wschodzących. Dążymy do wykazywania się wymiernymi postępami w rozwiązywaniu problemów w obrębie łańcucha dostaw, które możemy kontrolować i na które możemy wywierać wpływ.

Zdajemy sobie sprawę, że nasz potencjał rozwoju jako firmy zależy od sposobu, w jaki traktujemy ludzi, wzbogacamy nasze społeczności i służymy klientom. Dzięki wysiłkom naszych pracowników firma Cargill będzie rozwijać się w sposób dochodowy i odpowiedzialny, spełniając potrzeby zróżnicowanego, rozszerzającego się i połączonego siecią zależności świata.
 

.
.