Odpowiedzialne łańcuchy Dostaw

Podejmujemy starania na rzecz rozwiązywania złożonych problemów gospodarczych, środowiskowych i społecznych w naszych łańcuchach dostaw. Uważamy, że w odpowiedzialnym łańcuchu dostaw szanuje się ludzi i przestrzega praw człowieka, produkuje się świeżą i wartościową żywność, humanitarnie traktuje się zwierzęta, propaguje się najlepszą i najbardziej odpowiedzialną gospodarkę rolną oraz zmniejsza wpływ na środowisko z uwzględnieniem ochrony gleby i deficytowych zasobów. Firma Cargill współpracuje z partnerami biznesowymi, rządami, organizacjami pozarządowymi (NGO) oraz społecznościami, promując zrównoważony rozwój gospodarczy oraz odpowiedzialne praktyki.

  • Stosujemy innowacyjne metody ochrony zasobów naturalnych, korzystania z surowców odnawialnych i zmniejszania wpływu na środowisko, aby pomagać chronić przyrodę.
  • Propagujemy najlepszą, najbardziej odpowiedzialną gospodarkę rolną, podejmując ścisłą współpracę z rolnikami celem zwiększania plonów w sposób zrównoważony i humanitarnego traktowania zwierząt.
  • Z zaangażowaniem stajemy na straży wartościowości i jakości żywności, którą produkujemy i sprzedajemy.
  • Szanujemy ludzi i przestrzegamy praw człowieka, traktując naszych pracowników z godnością i szacunkiem oraz zapewniając bezpieczne, pewne i zdrowe środowisko pracy.
.