Działania Prospołeczne

Firma Cargill pomaga kształtować aktywne i stabilne społeczności, w których żyjemy i pracujemy, poprzez wspieranie programów zapewniających trwałe rozwiązania problemów społecznych, zwiększających zaangażowanie naszych pracowników i wykorzystujących ich wiedzę oraz zachęcających do współpracy. Dwa procent globalnych skonsolidowanych dochodów przed opodatkowaniem (na podstawie średniej ruchomej z trzech lat) przekazujemy na programy poprawiające jakość żywienia i zdrowie, edukację i gospodarowanie zasobami naturalnymi. W roku obrotowym 2012 darowizny na cele charytatywne firmy Cargill wyniosły 69,9 milionów dolarów w 57 krajach. Nasi pracownicy, oddziały i partnerzy biznesowi wspólnie w wymierny sposób przyczyniają się do poprawy życia w naszych społecznościach.

  • Wspieramy rozwiązania na rzecz walki z głodem, zwiększenia dostępu do edukacji zdrowotnej w krajach rozwijających się i na rynkach wschodzących oraz poprawy sposobu odżywiania i zdrowia fizycznego młodzieży.
  • Uczestniczymy w programach, które poprawiają dostęp do edukacji dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji żyjących w społecznościach firmy Cargill oraz zapewniamy szkolenia i edukację w zakresie nauki, technologii i inżynierii.
  • Wspieramy projekty propagujące zrównoważoną gospodarkę rolną, zapewniające edukację w zakresie ochrony środowiska oraz mające na celu ochronę i poprawę dostępu do wody.
  • Jesteśmy aktywnym członkiem swoich społeczności. Nasi pracownicy poświęcają tysiące godzin na pracę charytatywną i przekazują darowizny wywierające znaczący wpływ na życie lokalne.
.