skip to main content

Dlaczego warto wybrać firmę Cargill

Kariera szyta na miarę! Dołącz do naszego zespołu, a odkryjesz nieograniczone możliwości.

Różnorodne spółki firmy Cargill obejmują szeroki zakres branż, obszarów geograficznych i dyscyplin. Bez względu na to co chcesz osiągnąć, Cargill Ci to umożliwi.

Zaangażowani pracownicy, praca z pasją i możliwości rozwoju to nasze priorytety w relacjach z pracownikami. Cargill to nie tylko praca, ale także możliwość rozwijania swoich pasji i dzielenia się nimi z innymi. W naszej firmie dokładamy wszelkich starań na rzecz polityki bezpieczeństwa danych osobowych, by chronić prywatność naszych klientów i pracowników. Prowadząc działalność w wielu krajach na świecie uwzględniamy i analizujemy różnice w przepisach i praktykach w poszczególnych krajach, aby prowadzić biznes w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Dowiedz się o nas więcej.

Nasz globalny zasięg

Dzięki naszemu globalnego zasięgowi możesz rozwijać dalekosiężne wpływy i nawiązywać kontakty globalne z innymi pracownikami Cargill

Choć nie wszyscy w firmie Cargill wykonują obowiązki globalne, wszyscy mamy wpływ na skalę globalną, gdyż pomysły, produkty i usługi, jakie udostępniamy i oferujemy lokalnie, mogą mieć wpływ na życie ludzi w każdym zakątku świata. Dlatego właśnie dbamy o kulturę, która ceni różnorodność w naszych pracownikach, dostawcach i społecznościach.

Nasza światowa ekspansja sprawia, że występujące różnice — od kultury i nawyków związanych z pracą po styl komunikowania się i preferencje osobiste — zyskują na znaczeniu wobec strategii przedsiębiorstwa. Twoje unikatowe talenty, perspektywy i doświadczenia życiowe to bardzo ważny element sukcesu firmy.

Etyka i wartości

Sposób, w jaki osiągamy sukces, jest dla nas równie ważny jak sam sukces

Wszyscy przejawiamy troskę, szacunek i poczucie odpowiedzialności. Nasze wartości to czynnik, który nas wyróżnia, to część naszej historii, element zakorzeniony w filozofii naszego przedsiębiorstwa.

Zasady przewodnie

Zasady przewodnie firmy Cargill to podstawa naszej wizji oraz wyraz naszych wspólnych wartości etycznych i oczekiwań. Poniżej zamieszczamy zasady składające się na nasz kodeks postępowania.

 • Przestrzegamy prawa.
 • Prowadzimy działalność uczciwie.
 • Prowadzimy dokumentację uczciwie i dokładnie.
 • Przestrzegamy zobowiązań biznesowych.
 • Traktujemy ludzi z godnością i szacunkiem.
 • Chronimy informacje, aktywa i interesy firmy Cargill.
 • Chcemy być odpowiedzialnym obywatelem społeczności globalnej.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty dzięki nabywaniu nowych umiejętności, wiedzy i zdolności to konieczny element sukcesu firmy Cargill

Zapewnimy Ci narzędzia, możliwości i kulturę, która ceni i wspiera rozwój pracowników. Maksymalne wykorzystanie możliwości zaczyna się jednak od przejęcia odpowiedzialności za jakość Twojej sieci i plan rozwoju.

Nasza metoda

 • Nasi pracownicy są odpowiedzialni za samokształcenie, karierę i postępowanie, które pozwala zapewnić wysokiej jakości rezultaty.
 • Nasi kierownicy są odpowiedzialni za przekazywanie pracownikom szczerych informacji zwrotnych dotyczących ich pracy i firmy oraz możliwości rozwoju, co przyczynia się do zyskania szerszej perspektywy, jak również odgrywania wspierającej roli.
 • Nasza organizacja — w ramach partnerstwa z pracownikami — oferuje zaufanie, wolność i odpowiedzialność jednostkom, które dzięki temu mogą prosperować i rozwijać się.

Możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju to zarówno formalne szkolenie stacjonarne oraz e-learning, jak i coaching, szkolenie podczas wykonywania pracy oraz uczestnictwo w grupach zasobów pracowniczych. Poniżej zamieszczamy krótki opis:

 • E-learning: Nasi pracownicy mają dostęp do wewnętrznego repozytorium sieciowych narzędzi szkoleniowych. Tematyka kursów obejmuje takie zagadnienia, jak komunikacja, zarządzanie konfliktami, inteligencja emocjonalna, zarządzanie czasem i wiele innych.
 • Grupy zasobów pracowniczych: Grupy zasobów pracowniczych pomagają w rozwijaniu świadomości, zrozumienia i wzajemnego szacunku między współpracownikami oraz oferują możliwość ciągłego rozwoju, co pozwala:
  • Objąć stanowisko lidera i nabyć umiejętności związane z rozwojem kariery
  • Poznać kierownictwo wyższego szczebla
  • Tworzyć zmiany i dzielić się doświadczeniami
 • Akademie szkoleniowe: Akademie szkoleniowe mają określony program nauczania, łącząc zajęcia stacjonarne z kursami internetowymi, by omówić specyficzne zagadnienia związane z karierą, jak handel czy marketing.
 • Szkolenie liderów: Cargill oferuje wiele możliwości rozwoju związanych z przywództwem, jak coaching, przemawianie publiczne, budowanie efektywnych relacji, umiejętności postępowania z ludźmi i nie tylko.

Zaznacz swój wkład

Ze swoim pomysłami, energią i zdolnościami tworzenia wartościowych relacji globalnych możesz wnieść trwały wkład w firmę

Co roku aktualni i emerytowani pracownicy z całego świata wykorzystują ponad 100 tys. godzin swojego prywatnego czasu i swe talenty w działaniach związanych z wolontariatem. Nasi pracownicy wspierają akcje charytatywne zgodnie z naszym celem budowania zrównoważonych społeczności tam, gdzie żyjemy i pracujemy.

Zbiorowo i indywidualnie budujemy szkoły i domy, wspieramy i uczymy młodzież, szkolimy rolników, oczyszczamy morskie wybrzeża, karmimy głodnych i wspieramy rozwój gospodarczy. Obecni i emerytowani pracownicy zgłaszają się do prac związanych z wolontariatem indywidualnie, wraz ze współpracownikami do aktywności grupowych oraz za pośrednictwem Rad Cargill Cares.

Poprzez 300 prowadzonych przez pracowników Rad Cargill Cares z całego świata nasi pracownicy przeznaczają na wolontariat tysiące godzin i przekazują miliony datków charytatywnych, które mają wpływ lokalny.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty dzięki nabywaniu nowych umiejętności, wiedzy i zdolności to konieczny element sukcesu firmy Cargill

Zapewnimy Ci narzędzia, możliwości i kulturę, która ceni i wspiera rozwój pracowników. Maksymalne wykorzystanie możliwości zaczyna się jednak od przejęcia odpowiedzialności za jakość Twojej sieci i plan rozwoju.

Nasza metoda

 • Nasi pracownicy są odpowiedzialni za samokształcenie, karierę i postępowanie, które pozwala zapewnić wysokiej jakości rezultaty.
 • Nasi kierownicy są odpowiedzialni za przekazywanie pracownikom szczerych informacji zwrotnych dotyczących ich pracy i firmy oraz możliwości rozwoju, co przyczynia się do zyskania szerszej perspektywy, jak również odgrywania wspierającej roli.
 • Nasza organizacja — w ramach partnerstwa z pracownikami — oferuje zaufanie, wolność i odpowiedzialność jednostkom, które dzięki temu mogą prosperować i rozwijać się.

Wspólna duma

Poczucie dumy w firmie Cargill ma korzenie w tym, co robimy na co dzień

Z pracą w firmie Cargill wiąże się głęboko zakorzeniona duma — związana z naszą rolą na świecie i zakresem wpływu, jaki wywieramy jako firma. Wiemy, że nasz wpływ na świat zaczyna się od działań jednostek.

Nasza wizja

Zadaniem naszej wizji jest łączyć, kwestionować i inspirować wszystko, co robimy. Wprowadzając poniższe pomysły i opierając się na nich sprawimy, że firma Cargill zrealizuje swoją wizję przyszłości.

 • Naszym celem jest być globalnym liderem w żywieniu ludzi.
 • Naszą misją jest tworzyć wyróżniającą wartość.
 • Nasza metoda to być godnym zaufania, twórczym i przedsiębiorczym.
 • Nasze mierniki wydajności to: zaangażowani pracownicy, zadowoleni klienci, wzbogacone społeczności i rentowny wzrost.

Globalne włączenie i różnorodność

W firmie Cargill liczy się wszystko i wszyscy