skip to main content

Globalne włączenie i różnorodność

W firmie Cargill liczy się wszystko i wszyscy

Cargill chce stać się globalnym liderem w zakresie żywienia świata w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i zrównoważony. Włączenie i różnorodność to kluczowe czynniki pozwalające nam zrealizować ten cel i pomóc nam zostać najbardziej zaufanym partnerem w dziedzinie rolnictwa, żywności i żywienia.

Naszym zdaniem droga do zwycięstwa wymaga od każdego pracownika, niezależnie od roli, poziomu, działu czy lokalizacji, wykazania się integrującymi zachowaniami charakterystycznymi dla liderów, które pozwolą uzyskać wyjątkowe rezultaty. Aby wyróżnić się w zmieniającym się świecie, staramy się angażować aktywnie wszystkich pracowników, z myślą o stworzeniu lepiej zintegrowanej i wyposażonej organizacji.

Korzyści biznesowe związane z włączeniem i różnorodnością:

 • Umocnienie naszego przedsiębiorstwa.
 • Zapewnienie zwycięstwa dzięki różnorodnym możliwościom, wysokowydajnym zespołom i śmiałemu przywództwu.
 • Lepsze kształtowanie świata przyszłości oraz reagowanie na potrzeby naszych klientów i społeczności, którym służy firma Cargill.

Zachęcamy naszych pracowników do następujących zachowań*:

 • Wykazuj się ciekawością.
 • Ucz się chętnie i pozwól, by inni oddziaływali na Ciebie.
 • Słuchaj uważnie i wnikliwie.
 • Analizuj wszystko z różnych perspektyw.
 • Wyjdź ze strefy komfortu, by zyskać komfort.

*Na podstawie: Ferdman, Bernardo M. i Barbara R. Deane, red. Diversity at Work: The Practice of Inclusion. San Francisco, Kalifornia: John Wiley & Sons, Inc. 2014. Druk.

Dlaczego kultura integracji ma znaczenie i w jaki sposób ją tworzymy

Nasza kultura włączenia i dobrych wyników pozwala nam stale wygrywać dzięki temu, że koncentrujemy nasze wysiłki na trzech obszarach związanych z integracją i różnorodnością.

Najważniejsi są ludzie

Zwyciężanie dzięki naszym pracownikom wymaga, byśmy zawsze stawiali ich na pierwszym miejscu — wszystkich naszych pracowników. W firmie Cargill liczy się wszystko i wszyscy. Przejawia się to w naszym sposobie myślenia, działania i angażowania innych. W firmie Cargill wszyscy jesteśmy liderami i jako liderzy musimy postępować w sposób integrujący, by zapewnić najwyższe poziomy zaangażowania i wysiłku.

Aby tego dokonać, zamierzamy:

 • Łączyć się ze wszystkimi dzięki przyciąganiu, rozwijaniu i angażowaniu zróżnicowanych globalnych zespołów przy równoczesnym wykorzystaniu zróżnicowanych perspektyw w celu osiągania lepszych wyników.
 • Zadbać o rozwój wszystkich pracowników, także nas samych, by uwolnić pełny potencjał naszego personelu.
 • Zwiększać nasz poziom komfortu dzięki wychodzeniu ze strefy komfortu.

Nasze miejsce pracy jest ważne

Zwycięstwo w miejscu pracy wymaga od nas wykazania się autentycznym i inspirującym przywództwem. Musimy dążyć do zaufania, zaangażowania i wydajności w całej organizacji. Autentyczni i inspirujący liderzy, którzy przejawiają zachowania integracyjne, służą za wzór innym członkom zespołu i osobom, z którymi się kontaktują. Wszystkie te czynniki tworzą kulturę, w której każdy daje z siebie wszystko.  

Aby tego dokonać, zamierzamy:

 • Inspirować innych dzięki zrozumieniu i informowaniu o ich związku z naszym szlachetnym celem.
 • Być wzorem do naśladowania przy budowaniu zaufania dzięki zrozumieniu, znajomości i docenianiu innych kultur.
 • Promować dialog, by zachęcać pracowników do szczerych i odważnych rozmów na temat włączenia i różnorodności. 

Nasi klienci i społeczności są ważne

Zwycięstwo na rynku wymaga, by firma Cargill mogła się wyróżniać w odważny i celowy sposób, który pomoże nam przyspieszyć wzrost i poprawić wyniki. Aby rozwijać się na obsługiwanych przez nas rynkach, musimy pokonać konkurencję i zapewnić naszym klientom to, czego potrzebują, by prosperować. Uda nam się osiągnąć właściwe wyniki, jeśli użyjemy naszej zbiorowej wiedzy, wykorzystamy zróżnicowane perspektywy, doświadczenia, talenty i pomysły nas wszystkich.

Aby tego dokonać, zamierzamy:

 • Rozwiązywać problemy i poszukiwać innowacji dzięki zatrudnianiu różnorodnych talentów.
 • Patrzeć na wszystko, co robimy, przez pryzmat integracji, byśmy mogli działać zdecydowanie i odważnie.
 • Osiągać wyjątkowe rezultaty dzięki zachowaniom promującym integrację i odpowiedzialność dla wszystkich.