skip to main content

Zrównoważony rozwój

W firmie Cargill doskonale wiemy, jak ważny jest zrównoważony rozwój, dlatego w trosce o zdrowie ludzi i środowisko wypracowaliśmy proces wzmacniający system żywnościowy i rolny. Dbamy o to, by zrównoważony rozwój był zakorzeniony w strukturach firmy i realizowany przez naszych pracowników. W tym celu konsekwentnie doskonalimy naszą strategię i wyznaczamy cele w określonych obszarach naszej działalności, opartej na uczciwości, etyce i przejrzystości. Jesteśmy przekonani, że dzięki zrównoważonym działaniom nasz model biznesowy jest bardziej konkurencyjny i przekłada się na rozwój firmy. 

Zapewnianie bezpieczeństwa ludziom, zwierzętom i naszemu systemowi żywnościowemu to nasz główny cel.