skip to main content

Zrównoważony Rozwój

Żywimy świat, chronimy planetę i wzbogacamy życie społeczności.

Opierając się na naszych zasadach przewodnich, stosujemy różnorodne metody wzmacniania systemu żywnościowego i rolniczego. Działalność firmy Cargill na świecie opiera się na następujących zasadach:

* Wykazywanie się uczciwością, etyką i przejrzystością

* Obsługiwanie zrównoważonych łańcuchów dostaw

* Ochrona praw człowieka

* Propagowanie integracji i różnorodności

* Zapewnianie bezpieczeństwa ludziom, zwierzętom i naszemu systemowi żywnościowemu

Dowiedz się więcej o naszych priorytetach i partnerach(Cargill.com).

Żywienie świata

Zwiększanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, wprowadzanie innowacji w systemach żywnościowych i poprawa warunków życia rolników

Ochrona planety

Poprawa wykorzystania gruntów, propagowanie rozwiązań klimatycznych i ochrona zasobów wodnych

Wzbogacanie życia społeczności

Wzmacnianie rozwoju gospodarczego i rozwoju społeczności oraz dążenie do wywierania trwałego wpływu poprzez zaangażowanie pracowników