skip to main content

Contact

Mailing Address:

Cargill Poland Sp. z o.o.
22 Woloska Str.,
02-675 Warsaw

Registration Information:

NIP 525-23-93-332
Regon 140950351

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000281735
wysokość kapitału zakładowego: 554 661 500,00 ZŁ

Telephone:  +48 22 546 01 00
Fax:             +48 22 546 01 99
Email:         [email protected]

Telephone HR:  +48 800 080 275