Produkty do pielęgnacji

Od 1899 nasze zespoły zajmujące się produkcją etanolu, który uzyskiwany jest ze składników pochodzenia naturalnego poprzez fermentację ziaren skrobi, dbają by był to produkt wysokiej jakości. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w wytwarzaniu alkoholu nasz produkt wyróżnia stała i uczciwa jakość co sprawia, że dla sektora spożywczego jest to zasadniczy i zwiększający wartość surowiec.

.

Akcyza

Alkohol podlega podatkowi akcyzowemu. W związku z tym każdy transport alkoholu podlega restrykcyjnej kontroli przeprowadzanej przez władze krajowe. Wysokość podatku akcyzowego w Unii Europejskiej różni się w różnych państwach członkowskich i może być 40-krotnie wyższa od kwoty sprzedaży. Z tego względu konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich UE, w których działamy. Nasz alkohol można dostarczać w czystej postaci bez żadnych dodatkowych produktów. Dlatego odbiorca musi posiadać wydane przez władze krajowe zezwolenie na otrzymywanie alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Denaturat może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty cła o ile władze krajowe uznają produkt dodany jako denaturat. Należy podkreślić, że państwa członkowskie UE posiadają własną politykę dotyczącą przyjmowania wspomnianych produktów. Od przepisów krajowych zależy czy wymagana jest konkretna licencja oraz na jakich warunkach odbiorca może otrzymywać alkohol.

Więcej informacji znajduje się w ogólnych rozporządzeniach europejskich dotyczących akcyzy, następnie należy zwrócić się do władz lokalnych do spraw akcyzy.