skip to main content

Cargill. Angażujemy się  w działania, dzięki którym świat prosperuje.

Nie ustajemy w wysiłkach, by zapewniać żywność ludziom na całym świecie. Dostarczamy produkty, technologie i pomysły, które tworzą wartościowe społeczności i przedsięwzięcia biznesowe.

O Nas

Firma Cargill pomaga światowemu systemowi żywnościowemu pracować dla Ciebie. Łączymy rolników z rynkami, klientów ze składnikami i rodziny z codziennymi potrzebami - od żywności, którą jedzą, po podłogi, po których chodzą. Ponad 160 000 członków naszego zespołu na całym świecie wprowadza innowacje, wspierając naszych partnerów i społeczności, pracując nad odżywianiem świata w bezpieczny, odpowiedzialny i zrównoważony sposób.

Możliwości są nieograniczone - od paszy redukującej emisję metanu po paliwa odnawialne na bazie odpadów. Nasze wartości pozostają jednak niezmienne. Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu. Sięgamy wyżej. Robimy to, co należy. W ten sposób od 158 lat zaspokajamy potrzeby ludzi, których nazywamy sąsiadami, jak i potrzeby planety, którą nazywamy domem - i zamierzamy to robić przez kolejne lata. Więcej informacji można znaleźć na stronie Cargill.com i w naszym Centrum wiadomości.