skip to main content

Kontakt

Adres pocztowy:

Dane rejestrowe:

Cargill Poland Sp. z o.o.
22 Woloska Str.,
02-675 Warsaw

NIP 525-23-93-332
Regon 140950351 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000281735
wysokość kapitału zakładowego: 554 661 500,00 ZŁ

Telefon: +48 22 546 01 00
Email: [email protected] 

Telefon Dział Kadr: +48 800 080 275

 

Żywienie zwierząt

Więcej informacji

Zakup surowców do produkcji pasz

Więcej informacji

Sprzedaż surowców do produkcji żywności

Więcej informacji

Handel zbożami, śrutami i nasionami oleistymi

Więcej informacji