Cargill angażuje się w działania, które pomagają światu prosperować.

Firma Cargill tworzy połączenia w obrębie globalnego systemu żywnościowego, aby pomóc światu prosperować. Łączymy właścicieli gospodarstw z rynkami, a klientów ze zrównoważonymi rozwiązaniami żywieniowymi, oraz żywimy świat.

O Nas

Dowiedz się więcej na temat firmy Cargill i naszej działalności.


O Nas

Firma Cargill oferuje klientom na całym świecie usługi i produkty spożywcze, rolne, finansowe i przemysłowe. Bazując na naszej wiedzy oraz 150-letnim doświadczeniu, wspólnie z rolnikami, klientami, przedstawicielami władz i społeczności lokalnych pomagamy ludziom żyć lepiej. 155 tys. naszych pracowników w 70 krajach z pasją, zaangażowaniem oraz poczuciem odpowiedzialności dba o zaopatrzenie w żywność mieszkańców naszej planety, zmniejszając jednocześnie negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz dbając o rozwój społeczności, w których żyjemy i pracujemy.