skip to main content

Cargill angażuje się w działania, które pomagają światu prosperować.

Firma Cargill tworzy połączenia w obrębie globalnego systemu żywnościowego, aby pomóc światu prosperować. Łączymy właścicieli gospodarstw z rynkami, a klientów ze zrównoważonymi rozwiązaniami żywieniowymi, oraz żywimy świat.

O Nas

Dowiedz się więcej na temat firmy Cargill i naszej działalności.


O Nas

160 tys. pracowników firmy Cargill w 70 krajach nieustannie stara się zrealizować nasz cel, którym jest żywienie świata w bezpieczny, odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Każdego dnia łączymy rolników z rynkami, klientów z surowcami oraz ludzi i zwierzęta z żywnością, której potrzebują do rozwoju. Łączymy 154-letnie doświadczenie z nowymi technologiami i gruntowną wiedzą, aby być zaufanym partnerem dla klientów z branży spożywczej, rolnej, finansowej i przemysłowej w ponad 125 krajach. Wspólnie budujemy lepszą, zrównoważoną przyszłość rolnictwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie Cargill.com i w naszym Centrum wiadomości.